Kişisel verilerin korunması Uğur Gümüş için önemli bir konudur. Uğur Gümüş veri sorumlusu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeler benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükler yerine getirilmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası; Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu), Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini, Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, Kişisel verileri saklama sürelerini, Profilleme ve Segmentasyon İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi açıklamaktadır. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Uğur Gümüş kişisel verileri Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu Uğur Gümüş kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri A) ÜYE MÜŞTERİ Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (www.Uğurgumus.com.tr aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi) İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, Uğur Gümüş tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar B) MİSAFİR MÜŞTERİ (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar) Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (www.Uğurgumus.com.tr aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi) İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri Misafir Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, Uğur Gümüş tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar. ÇEVİRİMİÇİ ZİYARETÇİ İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı. SATIN ALINAN ÜRÜNÜN ADINA TESLİM EDİLECEĞİ KİŞİ Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (www.Uğurgmus.com.tr aracılığıyla yapılan alışverişin teslimat adresi) İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri SATICI/TEDARİKÇİ/SATICI ADAYI/SATICI VEYA TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VEYA YETKİLİSİ Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi, Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Uğur Gümüş tarafından işletilen “www.Uğurgumus.com.tr” e-ticaret platformu (“platform”); üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, Üye Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, Hukuki süreçler ve mevzuata uyum, İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması MİSAFİR MÜŞTERİ (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar) Kişisel Verileri Platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi, Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, Ticari elektronik ileti onayı mevcut Misafir Müşteriler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Misafir Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, Misafir Müşteri’nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Misafir Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, Misafir Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, Gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Misafir Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, Hukuki süreçler ve mevzuata uyum, İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ÇEVİRİMİÇİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİ 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi, Hukuki süreçler ve mevzuata uyum, İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi SATIN ALINAN ÜRÜNÜN ADINA TESLİM EDİLECEĞİ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİ Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi, Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, Hukuki süreçler ve mevzuata uyum, İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ SATICI/TEDARİKÇİ/SATICI ADAYI/SATICI VEYA TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VEYA YETKİLİSİ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, Hukuki süreçler ve mevzuata uyum, İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACI İLE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER Uğur Gümüş, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Uğur Gümüş, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Uğur Gümüş kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Uğur Gümüş’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Uğur Gümüş işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak: Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur, Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır, Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular, Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar. Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir. Uğur Gümüş’ün gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Uğur Gümüş tarafından işletilen platformlara veya Uğur Gümüş sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Uğur Gümüş bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Uğur Gümüş kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır. Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye Müşteri/Misafir Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır. Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ Uğur Gümüş işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir: Çağrı Merkezi ses kayıtları: 3 yıl (6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat) Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar: 10 yıl (6098 Sayılı Kanun) Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar: 10 yıl (6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun) Çerezler: En fazla 540 gün Ticari elektronik ileti onay kayıtları: Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl (6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat) Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl (5651 Sayılı Kanun) İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv’ler: (1 yıl) ÜYE MÜŞTERİ/MİSAFİR MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun TEDARİKÇİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl (6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun) Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler: 2 hafta Profilleme ve Segmentasyon Uğur Gümüş Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak; Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Müşteri/Misafir Müşteri bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak; Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi), Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi, Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri Uğur Gümüş tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri Uğur Gümüş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz. Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı Uğur Gümüş tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Uğur Gümüş’ün yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Uğur Gümüş’ün yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi Uğur Gümüş tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları Uğur Gümüş, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Uğur Gümüş tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler Uğur Gümüş, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.